Business objects

SPRZEDAWAJ OGRANICZAJĄC RYZYKO HANDLOWE

slide-2

ZAMIEŃ FAKTURY NA PIENIĄDZE

slide-3

UWOLNIJ PIENIĄDZE ZAMROŻONE W FAKTURACH

img

Dlaczego my?

Faktoringiem zajmuję się od 2003 roku. Przez blisko 10 lat pracowałem dla bankowych i nie bankowych czołowych instytucji faktoringowych. Wspólnie z Klientem kreowaliśmy strukturę usługi faktoringu by w efekcie maksymalnie uwolnić pieniądze zamrożone w fakturach, przyspieszyć krążenie środków w firmie, sprawić, aby przedsiębiorstwo stało się dużo bardziej konkurencyjne pod względem oferowanych terminów płatności a w transakcjach handlowych zyskało bezpieczeństwo.

img2

Faktoring

FAKTORING jest rodzajem działalności finansowej polegającej na wykupie (niewymagalnych) wierzytelności powstałych z tytułu dostaw lub usług, dzięki czemu przedsiębiorstwo natychmiast uzyskuje dostęp do gotówki.  Firma faktoringowa lub bank dostarcza przedsiębiorcy środki finansowe pod nieuregulowane faktury. Faktoring pozwala na finansowanie sprzedaży zarówno krajowej jak i zagranicznej. Zapłata za fakturę następuje w walucie w jakiej została wystawiona.

img3

Ubezpieczenia należności

Niepewność wynikająca ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności niesie ze sobą ryzyko opóźnienia lub braku dokonania płatności ze strony kontrahenta. Przedsiębiorcy trudno jest jednak taką sytuację przewidzieć. Efektywne zarządzanie należnościami, które stanowią istotną część majątku firmy, wpływa na stabilność finansową przedsiębiorstwa i może mieć kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania w przyszłości. Coraz więcej firm wybiera ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Jeżeli jesteś zainteresowany faktoringiem lub ubezpieczeniem należności, wyślij formularz, skontaktujemy się z Tobą.